Forretningsbetingelser

Aflysning og udsættelse

• Der faktureres 50% af opgavens pris ved aflysning inden for 72 timer før planlagt optagelse.

• Der faktureres 100% af opgavens pris ved aflysning inden for 24 timer før planlagt optagelse.

• Bliver optagelsen ikke aflyst, men i stedet udsat, tillægges der et udsættelsesgebyr svarende til

20% af opgavens pris. Alle udgifter der evt. måtte være forbundet med udsættelsen dækkes af

kunden.

Betaling og priser

• Produktioner hvis pris overstiger 20.000 kr. ekskl. moms faktureres 50 % forud ved godkendelse af

tilbud.

• Sker betaling ikke rettidigt beregnes morarenter i henhold til rentelovens § 5 af den til enhver tid

værende restgæld fra forfaldsdagen.

• Alle prisen er eksklusiv transport, med mindre andet er anført til tilbuddet.

Korrektur

• Alle produktionerne er inkl. én korrekturrunde og ét afsluttende gennemsyn.

• Evt. yderligere rettelser faktureres med den gældende timepris for tilbuddet.

• Ekstra rettelser der ligger ud over korrekturrunden og det afsluttende gennemsyn faktureres

med den gældende timepris for tilbuddet

• Specielle ønsker og tilføjelser til produktionen skal oplyses senest 48 timer inden optagelse.

Rettigheder

• Kunden ejer brugsretten til det endelige resultat og må distribuere det uden begrænsning.

• Det er ikke tilladt for kunden, selv eller via tredjemand, at foretage ændringer i det endelige

resultat, med mindre andet er anført til tilbuddet.

• En overtrædelse af ovenstående punkt vil medføre en konventionalbod på kr. 5.000 pr. overtrædelse.

Ved overtrædelse forstås distribution af en redigeret/ændret version af det endelige

resultat på et medie. Sker distribution på flere medier, betragtes distribution på hvert medie

således som en overtrædelse.

• Det er ikke tilladt for kunden at sælge eller overdrage det endelige resultat til tredjemand med

mindre med mindre andet er anført til tilbuddet.

• En overtrædelse af ovenstående punkt vil medføre en konventionalbod på kr. 10.000 pr. overtrædelse.

Ved overtrædelse forstås tredjeparts distribution af en tilsvarende/redigeret/ændret

version af det endelige resultat på et medie. Sker distribution på flere medier, betragtes distribution

på hvert medie således som en overtrædelse.

• Kunden kan frikøbe rettighederne til det endelige resultat efter aftale.

• Producenten har ligeledes ret til at anvende det endelige resultat i markedsføringsøjemed.

• Producenten ejer rettighederne til råmaterialet såvel som det endelige resultat, med mindre

andet er anført i tilbuddet, men kan ikke uden kundens samtykke distribuere, sælge eller overdrage

materialet til tredjemand.

• Kunden garanterer, at arbejdet, som kunden har anmodet Producenten om at udføre, ikke

krænker en tredjeparts rettigheder. Samtidig erklærer kunden, at alt materiale, herunder logoer,

navne og musik med videre, som Kunden ønsker anvendt i produktionen tilhører Kunden og

ikke krænker en tredjeparts rettigheder.

Backup

• Producenten opbevare råmaterialet i minimum 30 dage fra datoen for levering af det endelige

resultat. Herefter forbeholder Producenten sig retten til at slette materialet med

mindre kunden har tilvalgt udvidet backup.

• Kunden kan inden for 30 dage fra endelig levering, tilkøbe 1 års udvidet backup (Online + Offline)

til 2.500 kr. ekskl. moms. pr. påbegyndt datamængde af 500GB.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy
Call Now Button

Denne side bruger cookies. Ved at fortsætte, accepterer du dette.